Để xây dựng một trang web và có thể hoạt động được, khách hàng cần phải thực hiện những việc sau:

  1. Đăng ký tên miền cho trang web
  2. Thuê hosting lưu trữ web
  3. Lập danh sách các trang nội dung, các chức năng cần có của web
  4. Thuê đơn vị tư vấn & thiết kế web
  5. Chuẩn bị nội dung & hình ảnh để đăng tải trên web
  6. Thuê đơn vị quản trị và vận hành trang web nếu bạn không có thời gian hoặc nhân sự phụ trách cho việc này.