Tuỳ theo mức độ đơn giản và phức tạp của trang web mà sẽ có những khoảng thời gian thực hiện khác nhau.

Vì yếu tố đặc thù của web, và mặc khác để đảm bảo chất lượng sản phẩm, nên HaStudio có thời gian trung bình để hoành thành và bàn giao một web cơ bản* là 4 tuần.

*web cơ bản: là web không có những tính năng phức tạp như bán hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến, event,…