Biểu mẫu thiết kế thương hiệu

Để yêu cầu báo giá, bạn vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới. Sau khi xem xét biểu mẫu, chúng tôi sẽ gọi cho bạn để tìm hiểu thêm về các yêu cầu thiết kế của bạn. Điều này cũng sẽ giúp chúng tôi có cơ hội để trả lời những câu hỏi khác của bạn nếu có.
Sau khi đã nắm rõ các yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tạo báo giá và gởi đến bạn. Ngoài ra bạn vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin trước khi liên hệ tư vấn.

Ví dụ: KFC, pepsi, HaStudio
Logo tốt nhất nên có từ 3 màu trở lại.