Thời gian bảo hành trang web là bao lâu

/Thời gian bảo hành trang web là bao lâu

Thời gian bảo hành trang web là bao lâu

By |2018-05-21T15:08:20+00:00May 16th, 2018|
Rate this post

Hiện tại HaStudio áp dụng thời gian bảo hành trang web cho khách hàng là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và bàn giao.

Khách hàng cần xem kỹ điều khoản áp dụng bảo hành bảo trì trong hợp đồng được kí khi tiến hành công việc.