Ý nghĩa màu sắc trong thiết kế thương hiệu

Ý nghĩa màu sắc trong thiết kế thương hiệu Màu sắc và Tâm lý của thương hiệu Thương hiệu và màu sắc được gắn bó chặt chẽ bởi vì màu sắc cung cấp một phương pháp tức thời để truyền đạt ý nghĩa và [...]

By |2014-10-10T00:01:24+07:00October 9th, 2014|nhận diện thương hiệu|

Cách sử dụng màu sắc mang lại lợi ích cho bạn

Bốn cách sử dụng màu sắc mang lại lợi ích cho bạn. Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu các màu sắc mà chúng ta cảm nhận thực sự tồn tại trong não như thế nào, trong đó có các bước sóng ánh sáng phản x [...]

By |2014-09-30T09:45:24+07:00September 28th, 2014|Công Nghệ|
Go to Top