5 cách tối ưu hoá hình ảnh cho website

Bạn đã lưu ảnh đúng cách chưa? Hầu hết mọi người đều không biết làm thế nào lưu ảnh đúng cách và việc này tác động rất nhiều đến tốc độ tải của trang web. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ [...]

By |2018-11-05T13:04:18+07:00May 15th, 2018|Công Nghệ, Hướng Dẫn Web, thiết kế website|
Go to Top